بایگانی برچسب برای: مجمع عمومی عادی

عکس شاخص

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

/
تعرفه: جهت چاپ آگهی مجمع عمومی عادی  در روزنامه های کثیرالانتشار …
عکس شاخص

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

/
                                                                                                                                         تاریخ انتشار آگهی: 23 /12/1401 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  مورخ 09/01/1402 شرکت تعاونی مسکن امید کارک…
اگهی مجمع

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

/
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت معدنی و صن…
عکس شاخص

سفارش آگهی مجمع و انواع آن

/
جهت سفارش آگهی در کلیه روزنامه ها با کارشناسان آگهی در واتس …
تفاوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده

تفاوت مجمع عادی و فوق العاده چیست ؟

/
  کلیه تغییرات و تصمیمات شرکتها طی مجمع عمومی عادی یا مج…