بایگانی برچسب برای: مجله تایم

تایمز

اشتباه برخی سایت‌های خبری و کانال‌ها

/
برخی از سایت‌ها و رسانه‌ها با انتشار تصویر جلد هفته‌نامه تایم به اشت…