بایگانی برچسب برای: مجتمع تجاری و اداری آفتاب

تحقق رؤیای خرید اجناس با قیمتی واقعی در مجتمع تجاری و اداری آفتاب

تحقق رؤیای خرید اجناس با قیمتی واقعی در مجتمع تجاری و اداری آفتاب

/
در این نوشتار با «علی شفیعی» عضو هیأت مدیره مجتمع تجاری و اداری آفتاب گفت و گویی در خصوص بحث کسب و کار و اشتغال ، اهداف راه اندازی و وضعیت مجتمع و برنامه های آتی آن داشته ایم که از نظر می گذرانید.