بایگانی برچسب برای: قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

/
ویراست اخیر کتاب " قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور "با تجدید نظرها و اصلاحات صورت گرفته، تلاش دارد تا مجموعه ای به روز، مدون و قابل استناد را به مخاطبان و فعالان عرصه تبلیغات کشور تقدیم نماید. در این نوشتار فایل کامل کتاب قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور را می توانید دریافت کنید.