بایگانی برچسب برای: فرصت های شغلی

نقش نمایشگاه بین المللی کار ایران در اشتغال بیکاران

نقش نمایشگاه بین المللی کار ایران در اشتغال بیکاران

/
یکی از اهداف اصلی برگزاری نمابشگاه هایی مثل نمایشگاه بین المللی کار ایران از بین بردن شکاف عمیق بین بازار عرضه و تقاضای نیروی کار عنوان شده است
دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران برگزار می شود

دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران برگزار می شود

/
دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران اردیبهشت ماه ۹۸ در محل دائمی …
مسئولیت اجتماعی یا تعهدات اجتماعی و محیطی شرکت

مسئولیت اجتماعی یا تعهدات اجتماعی و محیطی شرکت

/
مسئولیت اجتماعی یا تعهدات اجتماعی و محیطی شرکت ها(corporate so…