بایگانی برچسب برای: عصر اقتصاد

مروری بر انتشار روزنامه عصر اقتصاد و مطالب آن

مروری بر انتشار روزنامه عصر اقتصاد و مطالب آن

/
روزنامه عصر اقتصاد، روزنامه ارگان اتاق بازرگانی تهران به سردبیری و مدیر مسئولی دکتر محمود کیهان در سال های دهه 20 و 30 خورشیدی یکی از نشریات اقتصادی مطلوب زمانه خود بود.