بایگانی برچسب برای: صنعت گردشگری

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران برگزار شد

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته در تهران برگزار شد

/
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته از ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه سال جاری در محل داِیمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.