بایگانی برچسب برای: شیوه های مختلف دسته بندی مشتریان

با شیوه های مختلف دسته بندی مشتریان آشنا شویم

با شیوه های مختلف دسته بندی مشتریان آشنا شویم

/
دسته بندی مشتریان به فروشندگان کمک می کند مشتریان خود را بهتر بشناسند و محصولات مناسبی به آن ها عرضه نمایند. در این نوشتار با برخی از شیوه های مختلف دسته بندی مشتریان آشنا می شویم.