بایگانی برچسب برای: شهادت رئیس جمهور

پیام مدیرمسئول سایت تعرفه در پی شهادت رئیس جمهور و همراهانش

/
تعرفه: متن پیام تسلیت مدیر مسئول سایت تعرفه درپی شهادت سید ابراهیم …