بایگانی برچسب برای: شغل

مشاغل رو به زوال و ماندگار در ده سال آینده

مشاغل رو به زوال و ماندگار در ده سال آینده

/
براساس تغییراتی که بر اثر پیشرفت تکنولوژی و تحولات ناشی از توسعه‌ی ارتباطات …
خستگی شغلی در محل کار و راه های برطرف کردن آن

خستگی شغلی در محل کار و راه های برطرف کردن آن

/
خستگی شغلی در محل کار ، استرس ، اختلافات و ناامیدی از کار، باعث می شود ب…
میزان رضایت شغلی در شغل های مختلف

میزان رضایت شغلی در شغل های مختلف

/
میزان رضایت شغلی در شغل های مختلف ، متفاوت است و هر شغل مجموعه‌ای از موارد مثبت و منفی همراه خود دارد. در این مطلب درصد خوشحالی و استرس مشاغل را در شرایط مختلف بررسی می‌کنیم.