بایگانی برچسب برای: شرکت سیمپل مهرنیا

آگهی مجمع

آگهی مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده شرکت سیمپل مهرنیا

/
بسمه تعالی بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت سیمپل مهرنیا با مسئولیت…