بایگانی برچسب برای: سیدرضا جمشیدی

مدیران موفق چگونه می اندیشند؟

مدیران موفق چگونه می اندیشند؟

/
هدف این پرسش کلیدی که مدیران موفق چگونه می اندیشند ، یافتن راه های دریافت و جمع آوری اندیشه های موفق و گرانسنگ توسط اهالی رسانه و انعکاس و انتقال آن به عموم مدیران این مرز و بوم است و سرپرستی و مجموعه کارکنان روزنامه دنیای اقتصاد غرب استان تهران، برای انجام این وظیفه آمادگی دارند.

کتاب اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت ها

/
پذیرش آگهی: این کتاب در کنار رسانه تخصصی مسئولیت اجتماعی به د…

شبکه پذیرش آگهی به عنوان سازمان آگهی های روزنامه افکار و رویش ملت انتخاب گردید

/
شبکه پذیرش آگهی: شبکه پذیرش آگهی به عنوان سازمان آگهی های دو رو…

رسانه؛ قلب تپنده مسئولیت اجتماعی

/
سیدرضا جمشیدی _ مدیرمسئول گروه رسانه ای دانستنی: رسانه به‌عنوان یک…
انتشار فصلنامه دانستنی اقتصاد

انتشار فصلنامه دانستنی اقتصاد

/
فصلنامه دانستنی اقتصاد در هر شماره به یک موضوع در رابطه با دانستنی اقتصاد می پردازد. این شماره فصلنامه به مسئولیت اجتماعی شرکتی اختصاص دارد
روابط عمومی

نقش روابط عمومی ها در مدیریت بحران

/
تردیدی وجود ندارد که در دنیای امروز، نقش ارتباطات در پیشرفت و توسع…
روابط عمومی

روزنامه دنیای اقتصاد – غرب استان تهران – ۲ مهر ۱۳۹۶

/
ویژه نامه روزنامه دنیای اقتصاد - غرب استان تهران ( جاده مخصوص ) در تاریخ 2 مهر 96 منتشر شد ، محوریت این ویژه نامه مصاحبه کسب و کار بوده است.