بایگانی برچسب برای: سواد

رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه ای ( قسمت سوم )

/
🔅قسمت سوم: «محدوده سنی سواد رسانه ای ۱ (کودک)» 🔹…
رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه ای ( قسمت دوم )

/
🔅 قسمت دوم: «سواد رسانه‌ ای چیست؟» 🔹 به طور کلی سواد رسانه‌ ای …