بایگانی برچسب برای: سهام بی نا

از آگهی تبدیل سهام چه می ‌دانید؟

از آگهی تبدیل سهام چه می ‌دانید؟

/
آگهی تبدیل سهام زمانی مطرح می‌شود که به هر دلیلی شرکت سهامی بخواهد نوع سهام خود را از بی نام به با نام و یا بالعکس تبدیل نماید و شرکت با انتشار آگهی این موضوع را به سهامداران اطلاع رسانی می کند.