بایگانی برچسب برای: سند چشم انداز

رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا از پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی نشان تقدیر گرفت

رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا از پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی نشان تقدیر گرفت

/
رئیس هیات مدیره گروه خودروسازی سایپا و مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا از پنجمین همایش ملی مدیریت جهادی نشان تقدیر گرفت این همایش روز دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار شد .