بایگانی برچسب برای: سایپا

افزایش کیفیت و رضایت مشتریان از اهداف سایپا است

افزایش کیفیت و رضایت مشتریان از اهداف سایپا است

/
معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا هدف گذاری برای افزایش کیفیت محصولات و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان را جزو مهم ترین برنامه های مجموعه اعلام کرد و گفت: موضوع کیفیت به عنوان یکی از سرفصل های راهبردی در سطح گروه، شناخته می شود و افزایش کیفیت و رضایت مشتریان از اهداف سایپا است .