بایگانی برچسب برای: ساده سازی

سادگی برند ؛عامل رشد

سادگی برند ؛عامل رشد

/
در ایجاد یک تجربه مشتری عالی، سادگی برند معمولا یک اصل کلیدی است. آمارهایی وجود دارد که اثبات می‌کند استقبال برندها از ساده‌سازی تجربه مشتری به نفع آنها تمام می‌شود.