بایگانی برچسب برای: ریسک پذیری

بررسی ابعاد روان شناسی در کارآفرینی

بررسی ابعاد روان شناسی در کارآفرینی

/
بررسی ابعاد روان شناسی در کارآفرینی ، متأسفانه توسط کارآفرینان کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اکثر افرادی که به کارآفرینی روی می آورند، بیشتر به بعد فنی آن توجه دارند.
ریسک پذیری و سرمایه گذاران ریسک پذیر

ریسک پذیری و سرمایه گذاران ریسک پذیر

/
ریسک پذیری در شرایط رکود اقتصادی موضوعی است که شاید تاکنون مقاله یا مطلب…