بایگانی برچسب برای: روش های تبلیغاتی

چند نکته در مورد اهداف تبلیغاتی

چند نکته در مورد اهداف تبلیغاتی

/
همیشه اهداف تبلیغاتی خود را به خود گوشزد کنید. بسنجید که چگونه می توان با شرایط و وضعیت کنونی به این اهداف خود برسید. هرگز به وضعیت موجود تبلیغاتی خود به عنوان تنها و بهترین گزینه ی خود فکر نکنید.