بایگانی برچسب برای: روزنامه کارو کارگر

سفارش آگهی در روزنامه ها

تعرفه های درج آگهی در روزنامه ها تغییرکرد

/
تعرفه:هرساله تعرفه چاپ آگهی در روزنامه ها در نیمه اول و نیمه دوم سال ت…
عکس شاخص

چاپ آگهی مزایده در روزنامه کارو کارگر

/
                                                              …
عکس شاخص

چاپ آگهی مفقودی مدارک در روزنامه کاروکارگر

/
آگهی های گمشده مدارک خودرو، مدرک تحصیلی،اسناد مالی، اسناد ملکی باید درروزنامه کثیرال…