بایگانی برچسب برای: روزنامه وقایع اتفاقیه

روزنامه وقایع اتفاقیه ، دومین نشریه فارسی‌زبان

روزنامه وقایع اتفاقیه ، دومین نشریه فارسی‌زبان

/
روزنامه وقایع اتفاقیه نام دومین نشریه فارسی‌زبان و روی هم رفته، پس از کاغذ اخبار و روزنامهٔ آشوری‌زبان زاهر یرادی باهرا، سومین نشریهٔ ایران است.