بایگانی برچسب برای: روزنامه همشهری

آگهی برگزاری همایش و سمینارها و مناسبت ها

/
همانطور که می دانیددر تقویم سالانه کلیه سازمان ها، ارگان ها، شر…
آگهی استخدام

چاپ آگهی در نیازمندی همشهری

/
همانطور که می دانید نیازمندی های روزنامه همشهری مرجعی مناسب جهت درج آگه…
آگهی استخدام

نحوه درج آگهی تقدیرو تشکر در روزنامه ها

/
آگهی تقدیر و تشکر: چنانچه پس از کسب موفقیتی دوستان و آشنایان ش…
اگهی مجمع

دعوت مجمع عمومی شرکت پارس جهد

/
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسی تولیدی…
مزایده

آگهی مزایده فروش خودروپژوهشگاه دانشهای بنیادی

/
آگهی مزایده فروش خودرو پژوهشگاه دانشهای بنیادی در نظر دارد…
مزایده

آگهی مزایده شرکت شیمی دارویی داروپخش

/
آگهی مزایده عمومی شرکت شیمی دارویی داروپخش درنظر دارد، اقلام…
مناقصه

آگهی مناقصه شرکت بهنوش ایران

/
آگهی مناقصه دومرحله شرکت بهنوش (نوبت دوم) شرکت بهنوش ایران( سها…
مناقصه

آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

/
آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو (سهامی …
مناقصه

مناقصه شرکت بهنوش ایران

/
شرکت بهنوش ایران در نظر دارد تامین نیروی انسانی خود را جهت انج…
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

/
آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو (سهامی …
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی

/
آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو (سهامی …
آگهی استخدام

آگهی استخدام کارگر انبار

/
آگهی استخدام کارگر انبار تمام وقت جهت بسته بندی جابجایی سفارش…