بایگانی برچسب برای: روزنامه هدف و اقتصاد

روزنامه هدف و اقتصاد

روزنامه هدف و اقتصاد

روزنامه هدف و اقتصاد روزنامه خبری، تحلیلی، اطلاع رسانی، آموزشی و پژوهشی صبح کشور است. این روزنامه در 12 صفحه به زبان های فارسی، انگلیسی، عربی در تهران جاپ و به صورت سراسری منتشر می شود.