بایگانی برچسب برای: روزنامه نگاري

تأثير شبكه هاي اجتماعي بر روزنامه نگاري و روش هاي کاهش آن

تأثیر شبکه های اجتماعی بر روزنامه نگاری و روش های کاهش آن

/
امروزه خبرها به سرعت باد تازه مي شوند. هنوز خبر فاجعه نيس فرانسه در …