بایگانی برچسب برای: روزنامه مطبوعات

نخستین آگهی‌های روزنامه‌های ایرانی در دوره قاجار

نخستین آگهی‌های روزنامه‌های ایرانی در دوره قاجار +تصویر

/
نخستین آگهی‌های روزنامه‌های ایرانی در دوره قاجار که برجا مانده نشان دهنده این است که اکثر این آگهی ها بیشتر دولتی بوده و بازتاب اقدامات دولت می باشند.
تاریخچه تیتر نویسی / مجموعه گفتارهایی از دکتر مجید رضائیان

تاریخچه تیتر نویسی / مجموعه گفتارهایی از دکتر مجید رضائیان

/
"تیتر نویسی" عنوان مجموعه گفتارهایی از دکتر مجید رضائیان است که …