بایگانی برچسب برای: روزنامه اطلاعات

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

/
                                                                                                                                                                                                                               …
اصلاحیه مجمع

اطلاعیه فراخوان اطلاعات احراز هویت اشخاص حقیقی

/
                                                                          بسمه تعالی اطلاعیه فراخوان اطلاعات احراز هویت اشخاص حقیقی سهامدارا…
مناقصه

درج آگهی مناقصه عمومی شرکت مهرکام پارس در روزنامه های استانی

/
سایت تعرفه:آگهی مناقصه عمومی شرکت مهرکام پارس در روزنامه های …
اگهی مجمع

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

/
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت خدم…
مزایده

آگهی مزایده شرکت گواه

/
آگهی مزایده” شرکت گواه ( سهامی خاص) در نظر دارد اقلام مشروحه ذی…
مناقصه

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت بهنوش ایران

/
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شرکت بهنوش ایران در نظر دارد یک…
مزایده

آگهی مزایده شرکت خمیرمایه لرستان

/
آگهی مزایده (نوبت اول) شرکت صنایع غذایی خمیرمایه امید لرستا…
مناقصه

آگهی مناقصه خمیرمایه لرستان

/
آگهی مناقصه (نوبت اول) شرکت صنایع غذایی خمیرمایه امید لرستا…
اگهی مجمع

چاپ آگهی مجمع عمومی شرکت عالیان پارس

/
  آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدمات پرتو عالیان پارس(سهامی خاص…
اگهی مجمع

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت الحاوی

/
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت الحاوی(سهامی عام) به شماره ث…
اگهی مجمع

اگهی دعوت از سهامداران شرکت ایران پویا

/
«آگهی دعوت » شرکت پروفیل و یخچال ایران پویا(سهامی عام- در حال تصفیه) …
مناقصه

آگهی مناقصه شرکت مجموعه های پرسی

/
شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو(سهامی خاص) در نظرداردخدمات برشکاری قطعات …