بایگانی برچسب برای: روابط عمومی تجاری

روابط عمومی تجاری

روابط عمومی تجاری چیست؟

/
روابط‌عمومی تجاری ، محصول، فرزند و خاستگاه فضای رقابتی اقتصاد است. هرجاکه انحصار حاکم است، نه مشتری‌مداری معنایی دارد و نه روابط‌عمومی تجاری کارامدی لازم راخواهد داشت.