بایگانی برچسب برای: روابط عمومی الکترونیک

روابط عمومی الکترونیک

/
در راستای حرکت سایر ارکان جامعه به سوی دیجیتالی شدن ، روابط عمومی الکترونیک نیز به عنوان پارادایم ( سرمشق ) غالب در معرض بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران ارتباطات قرار دارد.