بایگانی برچسب برای: رسانه ها

هوش مصنوعی ؛ رسانه ها و روابط عمومی ها

هوش مصنوعی ؛ رسانه ها و روابط عمومی ها

/
قطعاً هوش مصنوعی و تحولات حوزه تصویر و دستاوردهای بصری ناشی از تعامل انسان و ماشین، ارتباطات تصویری را در رسانه ها و روابط عمومی ها ارتقا و بهبود می بخشد.