بایگانی برچسب برای: رسانه های مکتوب

انواع آگهی‌ های تعریف‌ شده در صنعت تبلیغات کشور

نکاتی چند در مورد تبلیغات در مطبوعات

/
 تعرفه:مطبوعات به عنوان رسانه های مکتوب، همیشه برای تبلیغات م…
آگهی های دو منظوره رسانه ای برای به روز بودن

آگهی های دو منظوره رسانه ای برای به روز بودن

/
تعرفه/فرهاد اسماعیلی: در حال حاضر بیش از 52 درصد آگهی ها در …