بایگانی برچسب برای: رتبه بندی

رتبه‌بندی کشورها ازنظر سختی راه‌اندازی کسب‌وکار

رتبه‌بندی کشورها ازنظر سختی راه‌اندازی کسب‌وکار

/
رتبه‌بندی کشورها ازنظر سختی راه‌اندازی کسب‌وکار اعلام شد. در این رتبه بندی یونان دارای سخت‌ترین شرایط برای راه‌اندازی کسب‌وکار در بین کشورهای جهان می باشد.