بایگانی برچسب برای: دیوید مکنزی اگیلوی

معرفی کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی

معرفی کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی

/
کتاب اعتراف های یک تبلیغاتچی ، یکی از کتاب های ارزنده در حوزه تبلیغات و بازاریابی است که تاکنون نگارش یافته است. مؤلف این کتاب با ارزش، دیوید مکنزی اگیلوی ( David Mackenzie Ogilvy ) بریتانیایی می باشد.