بایگانی برچسب برای: دکتر محمد بلوریان تهرانی

معرفی مجموعه کتاب های بازاریابی دکتر محمد بلوریان تهرانی

معرفی مجموعه کتاب های بازاریابی دکتر محمد بلوریان تهرانی

/
در این نوشتار مجموعه کتاب های بازاریابی دکتر محمد بلوریان تهرانی را برای علاقه مندان حوزه تبلیغات و بازاریابی معرفی می کنیم.
معرفی کتاب کمپین تبلیغاتی بازرگانی - از ایده تا اجرا

معرفی کتاب کمپین تبلیغاتی بازرگانی – از ایده تا اجرا

/
کتاب کمپین تبلیغاتی بازرگانی - از ایده تا اجرا ، از جمله ی آثار جامع علمی ,کاربردی و کار آمدی است که در نتیجه ی سال ها کار و اندیشه و تجربه و آموزش یکی از استادان پیش کسوت و آگاه حوزه بازاریابی و تبلیغات ، استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد بلوریان تهرانی به رشته ی تحریر در آمده است.