بایگانی برچسب برای: دوره مظفری

تاریخچه انتشار آگهی‌های تجاری روزنامه ای در ایران

تاریخچه انتشار آگهی‌های تجاری روزنامه ای در ایران +تصاویر

/
تحقیقات به عمل آمده درباره تاریخچه انتشار آگهی‌های تجاری روزنامه ای در ایران نشان می‌دهد که انتشار روزنامه‌های فارسی‌زبان در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران، از سال 1161 هجری شمسی آغاز شده است.