بایگانی برچسب برای: دلایل آبادانی و ثروتمندی دوبی

دلایل آبادانی و ثروتمندی دوبی و درس هایی از آن

دلایل آبادانی و ثروتمندی دوبی و درس هایی از آن

/
به طور کلی می توان گفت دلایل آبادانی و ثروتمندی دوبی و رونق اقتصادی آن مرهون سه نیروی محرکه غیر نفتی است: تجارت دریایی، عملیات مالی درست و جهانگردی.