بایگانی برچسب برای: درخت تصمیم

داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی

داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی +دانلود مقاله

/
رویکرد مبتنی بر داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی ، عنوان مقاله ای است در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتری که توسط هادی ویسی و عرفانه غروی نگارش یافته است.