بایگانی برچسب برای: درج آگهی

تصویر شاخص مناقصه

آیا مناقصه‌گزار می‌تواند هزینه درج آگهی را از برنده دریافت نماید؟

/
هزینه درج آگهی‌ها را خود دستگاههای اجرایی بر اساس تعرفه اعلامی ا…
خراسان
خراسان
همشهری جوان

مجله معمار

/
نسیم جنوب
سالداران
نسیم جنوب
ایجاد فرصت های نمایندگی در شهرستان ها با درج آگهی

ایجاد فرصت های نمایندگی در شهرستان ها با درج آگهی

/
ایجاد فرصت های نمایندگی در شهرستان ها با درج آگهی در روزنامه ها و نشریات سراسری و منطقه ای، امکان توسعه تجارت و افزایش فروش را در اختیار شرکت ها و صاحبان کسب و کار و برندهای موفق قرار می دهد.
نسیم جنوب