بایگانی برچسب برای: درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

عکس شاخص

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت ایران فار

/
آگهی دعوت مجمع عمومی چاپ شده در روزنامه ابرار 2 دی 1399 متن آگهی به …
روزنامه رسمی و کثیرالانتشار

روزنامه رسمی و کثیرالانتشار چه تفاوتی باهم می کنند؟

/
سایت تعرفه: به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی انواع شرکتها، کلیه شرکتها موظفند…
نحوه تشکیل مجمع عمومی

نحوه تشکیل مجمع عمومی سالیانه چگونه است ؟

/
چکیده: مجمع عمومی در شرکتها و اتحادیه ها عالیترین مرجع اخذ تصمیم و …