بایگانی برچسب برای: دانشجویان رشته تبلیغات

بازدید دانشجویان رشته تبلیغات از ایران جابکس

بازدید دانشجویان رشته تبلیغات از ایران جابکس

/
بازدید دانشجویان رشته تبلیغات از دومین نمایشگاه بین المللی کار ایران ( ایران جابکس ) به منظور آشنایی دانشجویان با روند برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه ها صورت گرفت.