بایگانی برچسب برای: خلاقیت و نوآوری

ده مهارت برتر برای موفقیت انسان در سال ۲۰۲۰

ده مهارت برتر برای موفقیت انسان در سال ۲۰۲۰

/
ده مهارت برتر برای موفقیت که انسان در سال ۲۰۲۰ به آن ها نیاز خواهد داشت، نتایج جالبی است که مجمع جهانی اقتصاد با مطالعه و مصاحبه با ۳۵۰ مدیرارشد دنیا به آن رسیده است.
کارکنان

چگونه محیط را برای توسعه کارکنان بااستعداد آماده کنیم ؟

/
باید برای ایجاد و تغییر تجربه‌های کارکنان در جست‌وجوی جواب‌های مناسب باشید. بعضی از پاسخ‌های به‌دست‌آمده ممکن است برای زمان حال مناسب باشند و در آینده اصلاً کارآیی نداشته باشند. جهان انسان‌ها پر از هرج و مرج و تغییر است که اینها خود باعث ایجاد نوآوری هستند. محیط را برای توسعه کارکنان بااستعداد آماده کنیم .