بایگانی برچسب برای: خرید

مناقصات

قانون برگزاری مناقصات در تمام خریدهای دولتی و عمومی

/
سایت تعرفه: براساس قانون برگزاری مناقصات در تمام خریدهای دولتی و عمومی بای…

چگونه از شرکت‌های دانش‌بنیان برای خرید خدمات و محصولات می‌توان بدون مناقصه اقدام کرد؟

/
با توجه به حکم صریح ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور سال 1366، معاملات د…
علم مشتری شناسی چیست ؟

علم مشتری شناسی چیست ؟

/
مشتری شناسی ، یافتن نکات پیدا و پنهان و موجود و جدید در مورد مشخصات…