بایگانی برچسب برای: خبرنگاری

مناقصه و مزایده

چرا باید آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شوند؟

/
چرا باید آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شوند؟
مناقصه

نمونه متن آگهی مناقصه چاپ شده

/
نمونه متن آگهي مناقصه چاپ شده
متن آگهی مزایده فروش منازل سازمانی

متن آگهی مزایده فروش منازل سازمانی

/
متن آگهی مزایده فروش منازل سازمانی
یک یادداشت خواندنی درباره برندهای اصیل

یک یادداشت خواندنی درباره برندهای اصیل

/
یک یادداشت خواندنی درباره برندهای اصیل
مناقصه

مناقصه چیست و چه کاربردی دارد؟

/
مناقصه چیست و چه کاربردی دارد؟
ویژگی ها و وظایف خبرنگارانِ خلاق و حرفه ای _ بخش چهارم

ویژگی ها و وظایف خبرنگارانِ خلاق و حرفه ای _ بخش چهارم

/
ویژگی ها و وظایف خبرنگارانِ خلاق و حرفه ای _ بخش چهارم
آیا تا بحال دچار این اشتباهات رایج در نوشتن خبر شده‌اید؟

آیا تا بحال دچار این اشتباهات رایج در نوشتن خبر شده‌اید؟

/
آیا تا بحال دچار این اشتباهات رایج در نوشتن خبر شده‌اید؟
رسالت و مسئولیت ها و تضمین های حقوقی و سیاسی خبرنگاری _ بخش پایانی

رسالت و مسئولیت ها و تضمین های حقوقی و سیاسی خبرنگاری _ بخش پایانی

/
رسالت و مسئولیت ها و تضمین های حقوقی و سیاسی خبرنگاری _ بخش پایانی
رسالت و مسئولیت ها و تضمین های حقوقی و سیاسی خبرنگاری _ بخش اول

رسالت و مسئولیت ها و تضمین های حقوقی و سیاسی خبرنگاری _ بخش اول

/
رسالت و مسئولیت ها و تضمین های حقوقی و سیاسی خبرنگاری _ بخش اول
بررسی آینده حرفه روزنامه نگاری؛ روزنامه را به روز کنیم - بخش اول

بررسی آینده حرفه روزنامه نگاری؛ روزنامه را به روز کنیم – بخش اول

/
 دکتر رضائیان یکی از چهره‌هایی است که تنها به تجربه روزنامه نگار…