بایگانی برچسب برای: خبرنگاری مغرضانه

آشنایی بیشتر با انواع خبرنگاری

آشنایی بیشتر با انواع خبرنگاری

/
کار خبرنگار، انعکاس رخدادهایی است که قابلیت خبرشدن و اطلاع رسانی به جامعه را دارد. خبرنگاری را با توجه به شیوه کار و نوع خبری که کار می کند به چند نوع تقسیم کرده اند که در این نوشتار به توضیح برخی از آن ها اشاره می شود.