بایگانی برچسب برای: حقوق کودک

اصول گزارشگری در مورد کودکان

اصول گزارشگری در مورد کودکان

/
فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران (IFJ) اصول گزارشگری در مورد کودکان با تاکید بر حفظ حقوق کودک تهیه کرده است که در این نوشتار از نظرتان می‌گذرد.