بایگانی برچسب برای: حقوق شهروندی

مسئولیت اجتماعی در شرکت ها و برندهای مطرح

مسئولیت اجتماعی در شرکت ها و برندهای مطرح

/
مسئولیت اجتماعی دلالت بر حفظ و گسترش مبانی اخلاقی و کمک به توسعه پایدار جامعه دارد. بنابر این مدیران ارشد پرداختن به مسئولیت اجتماعی را در دستور کار خود قرار دادند.