بایگانی برچسب برای: جـادوی کاریزمـا

جـادوی کاریزمـا و مهارت ها و تکنیک های لازم برای رسیدن به آن

جـادوی کاریزمـا و مهارت ها و تکنیک های لازم برای رسیدن به آن

/
جـادوی کاریزمـا را که در لغت به معنای فره و در زبان یونانی به معنای هدیه یا موهبت است به صورت های مختلف تعریف کرده اند برخی آن را توانایی ایجاد ارتباط مؤثرو الهام بخشیدن به دیگران می دانند.