بایگانی برچسب برای: جایگاه روابط عمومی در چشم مدیران

جایگاه روابط عمومی در چشم مدیران

جایگاه روابط عمومی در چشم مدیران

/
جایگاه روابط عمومی در چشم مدیران ؛ گفتاری از دکتر داود زارعیان از مدرسان و صاحب نظران عرصه روابط عمومی کشور است که جهت آشنایی علاقه مندان دانش روابط عمومی، در این نوشتار ارائه می شود.