بایگانی برچسب برای: ثروتمند شدن

۲۰ اصل ثروتمند شدن از دیدگاه دو ثروتمند

۲۰ اصل ثروتمند شدن از دیدگاه دو ثروتمند

/
در این مطلب می‌خواهیم شما را با دو فرد ثروتمند یعنی سر جان تمپلتون (Sir John Templeton) و آرت لینک لتر (Art Linkleter) و ۲۰ اصل ثروتمند شدن از دیدگاه آن ها آشنا کنیم.