بایگانی برچسب برای: ثبت آگهی در روزنامه

رسانه

مجموعه مطالب سواد رسانه ای (قسمت ششم )

/
🔅 قسمت ششم: «رویکردهای سه‌گانه مواجهه با رسانه‌ ها ۱» …