بایگانی برچسب برای: تولید ملی

نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی چیست؟

نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی چیست؟

/
نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه است که روز ۲۹ بهمن…
همایش ملی کارآفرینی، تولید ملی و توسعه اقتصادی برگزارشد

همایش ملی کارآفرینی، تولید ملی و توسعه اقتصادی برگزارشد

/
همایش ملی کارآفرینی، تولید ملی و توسعه اقتصادی روز دوشنبه ۲۴ دی ماه با…